Bảng giá thiết kế website

Cơ bản
3 triệu
Mô tả dịch vụ...
Cài đặt web
Chỉnh sửa thông tin
Liên hệ, hotline
Tặng hosting 1 năm
Chuẩn SEO
Tương thích mobile
Liên hệ
Chuyên nghiệp
5 triệu
Mô tả dịch vụ...
Cài đặt web
Chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu
Sản phẩm, dịch vụ
Liên hệ, hotline
Tặng hosting 1 năm
Chuẩn SEO
Tương thích mobile
Liên hệ
VIP
10 triệu
Mô tả dịch vụ...
Cài đặt web
Chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu
Sản phẩm, dịch vụ
Tặng 3 banner
Tặng 1 từ khóa top Google
Tặng hosting 1 năm
Chuẩn SEO
Tương thích mobile
Liên hệ